AcasăEconomieSistemul bancar din UE, acaparat de americani

Sistemul bancar din UE, acaparat de americani

Băncile europene, dominate de SUA

Comitetul Economic și Social European atrage atenția că 4 instituții financiare din SUA au ajuns să dețină aproape 60% din sectorul bancar din UE. Riscul cel mai mare este ca băncile străine să își sisteze activitățile europene în cazul unor tulburări ale pieței și, prin urmare, să amenințe accesul întreprinderilor la resurse vitale. Băncile din UE se confruntă cu o presiune concurențială mai mare, iar capacitatea lor de a beneficia de economii de scară este mai limitată, susține CESE.

Într-un aviz pe tema „Importanța strategică a sectorului financiar al UE”, Comitetul Economic și Social European (CESE) a arătat că Sectorul bancar este esențial datorită rolului său important în finanțarea economiei UE și este vital pentru autonomia strategică a UE, precum și pentru tranziția verde și cea digitală. Verificarea din perspectiva competitivității, propusă de Comisia Europeană, este deosebit de importantă pentru sectorul bancar din UE, care a înregistrat rezultate mult mai slabe în ultimul deceniu decât în sectoarele bancare ale altor economii importante, potrivit CESE.

”Capitalizarea bursieră a celei mai mari bănci din SUA este echivalentă cu cea a primelor zece bănci din UE. În 2022, patru bănci de investiții cu sediul în SUA dețineau împreună o cotă de piață de 58 % în UE. La nivelul Uniunii ar trebui să fie disponibile servicii bancare eficace pentru întreprinderi și serviciile bancare de investiții, ținând seama de riscul ca băncile străine să își sisteze activitățile europene în cazul unor tulburări ale pieței și, prin urmare, să amenințe accesul întreprinderilor la resurse vitale”,a avertizat CESE. În opinia CESE, stabilitatea financiară este o condiție esențială pentru creștere și competitivitate, deoarece împiedică absorbția capitalului public și privat prin salvarea băncilor insolvabile. Acest lucru va proteja economia în ansamblu de blocajele și daunele colaterale corespunzătoare.

Dependență de statele terțe

Uniunea bancară și uniunea piețelor de capital (UPC) rămân incomplete. Piețele financiare din UE sunt fragmentate, iar practicile de supraveghere ale autorităților naționale competente nu sunt suficient de armonizate în cadrul UE.

Toți acești factori împiedică dezvoltarea unei piețe de capital integrate în UE, precizează CESE. La 5 aprilie 2022, Consiliul European a subliniat necesitatea de a se concentra asupra asigurării unui sector financiar european puternic, competitiv și rezilient (bănci, societăți de asigurări și administratori de active) în serviciul economiei reale, evitând riscurile care decurg din dependența excesivă de instituțiile și infrastructurile financiare din țările terțe, mai arată CESE. Comitetul consideră că decizia de a introduce o verificare din perspectiva competitivității în toate viitoarele politici și propuneri legislative ale UE, astfel cum a anunțat Comisia Europeană în cadrul summitului social tripartite, este benefică.

De asemenea, CESE este de acord cu obiectivul de a dobândi autonomie strategică, în sensul capacității Uniunii Europene UE de a-și urmări interesele fără a se baza prea mult pe state străine.

Autonomia financiară, deficitară

Autonomia financiară europeană, și anume capacitatea actorilor financiari din UE de a sprijini în mod eficient și eficace economia reală a UE, este deficitară și poate fi îmbunătățită, consideră CESE. Lipsa de competitivitate a sectorului financiar al UE are un impact grav asupra băncilor noastre și ar putea avea consecințe negative pe termen mediu și lung.

”Sectorul bancar trebuie, ca oricare altul, să atingă un anumit nivel-limită de rentabilitate pentru a fi sustenabil pe termen lung. Evenimentele recente, inclusiv prăbușirea Crédit Suisse, demonstrează că trebuie depuse mai multe eforturi, atât la nivel internațional, cât și la nivelul UE, pentru a atinge obiectivele de politică formulate în urma crizei financiare mondiale”, se mai precizează în avizul CESE.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.