AcasăEconomieSe schimbă legea. Despăgubirile RCA pentru firmele falimentare, plătite din banii Guvernului

Se schimbă legea. Despăgubirile RCA pentru firmele falimentare, plătite din banii Guvernului

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege prin care se obligă să acorde împrumuturi Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) sau să se împrumute de pe piețele externe pentru plata despăgubirilor RCA. Măsura se aplică în situaţii excepţionale în care resursele financiare disponibile ale Fondului, adică exact ce se întâmplă acum, după falimentele în lanț ale firmelor de asigurări.

Guvernul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, să acorde un împrumut Fondului de Garantare a Asiguraților, pentru plata despăgubirilor RCA. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor, în care se evocă transpunerea unei directive europene. Astfel, în situaţii excepţionale, în care resursele financiare disponibile ale Fondului, în calitate de schemă de garantare în domeniul asigurărilor, nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor datorate de Fond potrivit prevederilor prezentei legi creditorilor de asigurări și organismelor similare din alte state membre, Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, la solicitarea Fondului, va pune la dispoziţia acestuia sumele necesare, sub formă de împrumut, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării.

Sursa fondurilor pentru împrumut este reprezentată de vărsămintele din privatizare în lei şi valută înregistrate în contul Trezoreriei Statului. În situaţia în care valoarea împrumutului ce urmează a fi solicitat depăşeşte suma disponibilităţilor din vărsăminte din privatizare în lei înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, Fondul poate solicita în completare un împrumut în valută din vărsăminte din privatizare în valută. Dacă vărsămintele din privatizare sunt insuficiente, Ministerul Finanţelor poate lansa împrumuturi de stat, prin derogare de la prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind datoria publică. Sumele necesare vor fi puse la dispoziţia Fondului în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării lor de către acesta.

Garanții pentru împrumuturi

Mai mult, proiectul de lege prevede că FGA poate solicita Guvernului să garanteze împrumuturile sale pe care le poate contracta, Guvernul luând o decizie în această privinţă în termen de 5 zile de la data primirii cererii. Garanţia astfel acordată de Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, acoperă în procent de 100% valoarea împrumutului/împrumuturilor, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente. ”Prin derogare de la legislația actuală, pentru garanţiile şi subîmprumuturile acordate Fondului de către Ministerul Finanţelor nu se percepe comision la fondul de risc. Consiliul de administrație al Fondului analizează, avizează şi propune Autorității de Supraveghere Financiară spre aprobare solicitarea de garanții sau împrumuturi pe care Fondul urmează să o adreseze Guvernului, cu fundamentarea corespunzătoare a necesităţii acestora”, se arată în proiectul de act normativ.

Instituții străine, în locul FGA

Proiectul de lege mai prevede că FGA poate încheia acorduri de cooperare cu organisme similare din alte state, birouri naţionale auto şi alte entităţi, sau le poate mandata pe acestea în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale. Totodată, Fondul poate desfășura și alte activități generatoare de resurse financiare ce pot fi utilizate ca sursă de finanțare pentru îndeplinirea obligațiilor sale, inclusiv activități de constatare și evaluare a daunelor pentru asigurători autorizați în România sau într-un alt stat membru. ”Disponibilităţile Fondului pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, în instrumente financiare tranzacționate pe piețe reglementate din statele membre, în titluri de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi alte fonduri de investiţii, precum şi în alte plasamente, inclusiv în valută”, se mai precizează în proiectul legislativ.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.