AcasăEconomieRadiografia dezastrului la Ministerul Finanțelor. Cum a încurajat statul evaziunea fiscală

Radiografia dezastrului la Ministerul Finanțelor. Cum a încurajat statul evaziunea fiscală

Marcel Boloș a ”descoperit” cum se face evaziunea fiscală în România

În justificarea măsurilor de austeritate, Ministerul Finanțelor face, de fapt, o radiografie a evaziunii fiscale încurajate de stat. Enumerarea metodelor prin care bugetul statului a fost grav afectat arată clar că fenomenul a fost în mod deliberat scăpat de sub control. Cea mai grea lovitură a fost dată chiar de guvernarea liberală, din 2020, care a abrogat o lege esențială pentru combaterea evaziunii fiscale.

Adoptate în disperare de cauză, măsurile din Ordonanța austerității, în ce privește combaterea evaziunii fiscale și a optimizărilor fiscale, ar fi trebuit să fie luate cu mult timp înainte. Înșiruirea pe 7 pagini a metodelor folosite pentru evaziunea fiscală arată clar o permisivitate a legii, precum și absența unor sancțiuni pentru fapte ilicite, care au încurajat și au susținut ani de zile acest fenomen.

O lovitură cruntă dată luptei împotriva evaziunii fiscale a fost dată chiar de guvernarea liberală, din 2020, care a abrogat o lege crucială, lăsând autoritățile statului fără atribuții în sancționarea acestei infracțiuni. Abrogarea în totalitate a Legii nr. 12/1990 (cu referire în special la art. 1 lit. a) și e) a avut un impact profund asupra eficienței acțiunilor consacrate în această zonă de neconformare, cu consecințe în realizarea veniturilor bugetare, susține Ministerul Finanțelor. Consecința a fost că efectuarea de acte sau fapte de comerţ de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege și efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită, în condiţiile legii, nu au mai fost considerate nici contravenții, nici infracțiuni.

”În prezent, acțiunile operative de control, organizate în zonele comerciale, în special cele aglomerate, la depozitele de mărfuri și pe căile de transport, având ca obiectiv creșterea conformării la declararea obligațiilor fiscale, au o eficiență redusă în lipsa unui instrument care să permită sancționarea operațiunilor ilegale, cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită sau atragerea răspunderii contravenționale a celor care nu îndeplinesc condițiile legale de desfășurare a activității. Experiența instituțională acumulată până la abrogarea Legii nr. 12/1990, indică faptul că mărfurile pentru care nu existau documente legale de proveniență, pe lângă faptul că aveau o sursă necunoscută (putând proveni din contrabandă, evaziune fiscală, furt etc), erau destinate comerțului ilicit, veniturile și sumele de bani obținute fiind sustrase ulterior de la fiscalizare”, arată Ministerul Finanțelor.

Permisiune pentru slava

Potrivit expunerii de motive a proiectului Ordonanței austerității, la acest moment, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română nu dispun de instrumente suficiente în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României, existând astfel pericolul deturnării transporturilor rutiere de bunuri, atât în situațiile în care acestea se află în tranzit, cât și când au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național. Totodată, acțiunile operative consacrate, organizate în zonele în care activitățile comerciale sunt concentrate și la depozitele de mărfuri, sunt lipsite de eficiență în lipsa unor sancțiuni coercitive corespunzătoare gradului de pericol social al faptelor contravenționale săvârșite. Contravenienții care au intenții de eludare a legii își asumă plata unei amenzi modice și preferă să nu întocmească documente justificative a căror lipsă creează dificultăți organului de control în demersul legitim de evaluare a stării de fapt fiscale, potrivit Ministerului Finanțelor.

Fără sancțiuni

Instituția mai semnalează faptul că legea nu reglementează posibilitatea ca notarii publici să obțină informații de la organele fiscale referitoare la băncile la care defuncții au conturi bancare deschise, în vederea instrumentării cauzelor succesorale. În plus, în prezent, nu există sancțiuni pentru netransmiterea, transmiterea cu întârziere, transmiterea incorectă și/sau incompletă, de către organele fiscale locale către organul fiscal central, a informaţiilor cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene și informaţii/date privind bunurile imobile şi mijloacele de transport deţinute de persoanele fizice sau juridice pentru care există obligaţia declarării conform Codului fiscal. Mai mult, pentru operatorii economici care efectuează achiziții, respectiv livrări de produse accizabile cu accize plătite în statul membru de expediție, care trebuie să se înregistreze în calitate de destinatar certificat, respectiv expeditor certificat, nu există contravenții.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.