AcasăEconomieLovitură pentru regenerabile. Racordarea la rețea, scoasă la licitație

Lovitură pentru regenerabile. Racordarea la rețea, scoasă la licitație

ANRE  a elaborat o nouă metodologie prin care producătorii de energie regenerabilă sunt obligați să participe la licitații pentru a obține racordarea la rețea. Până acum, aceștia erau obligați doar să participe financiar la lucrările de întărire generale în rețelele electrice în amonte de punctul de racordare. Sumele obținute la licitații de către companiile de distribuție vor fi utilizate pentru dezvoltarea rețelelor electrice.

Pentru că este criză de rețele electrice, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a decis să implementeze articolul 25 din Legea Energiei, care prevede ca, în cazul în care operatorii de reţea nu dispun de capacităţi suficiente pentru racordarea tuturor capacităţilor de producere a energie electrice pentru care a fost solicitată racordarea, aceştia pot aplica metode bazate pe piaţă de alocare a capacităţii existente a reţelelor.

Astfel, potrivit unui proiect de ordin al ANRE, se va pune în practică o nouă metodologie care are ca scop stabilirea regulilor privind alocarea prin licitație a capacităților disponibile în vederea racordării locurilor de producere/de consum și de producere noi, cu puteri instalate ale instalațiilor de producere a energiei electrice mai mari sau egale cu 1 MW. Metodologia are în vedere înlocuirea conceptului actual prin care se instituie obligația participării solicitanților de racordare la lucrări de întărire generale în rețelele electrice în amonte de punctul de racordare cu un mecanism de alocare a capacității rețelei electrice bazat pe licitație.

”Prin intermediul mecanismului de alocare prin licitație a capacității rețelei electrice propus, sumele colectate prin licitație pentru lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, necesare pentru acoperirea cererilor solicitanților pentru alocare de capacitate, se utilizează de operatorii de rețea pentru dezvoltarea rețelelor electrice. Operatorul de transport și de sistem (OTS) dezvoltă și administrează platforma pentru licitații și organizează activitatea pentru alocarea capacității rețelei electrice în conformitate cu principiile generale ce descriu mecanismul”, se arată în proiectul de ordin al ANRE.

10 ani de licitații

Licitațiile se vor organiza în fiecare an, pentru o perioadă ce cuprinde 10 ani începând cu anul al doilea. Metodologia descrie etapele premergătoare licitației, care sunt calculul capacităților disponibile, depunerea cererilor de alocare de către solicitanți, elaborarea studiului de soluție global care stabilește lucrările suplimentare de dezvoltare necesare pentru acoperirea capacității solicitate pentru alocare în vederea racordării și valoarea acestora.

”Licitațiile se realizează pe zonele de rețea stabilite de OTS în conformitate cu prevederile Procedurii privind determinarea capacității disponibile în rețelele electrice pentru racordarea de noi instalații de producere a energiei electrice, aprobate prin ordin al președintelui ANRE. OTS dezvoltă și administrează platforma pentru licitații în vederea alocării capacității disponibile a rețelei electrice și organizează activitatea pentru alocarea capacității rețelei electrice”, se precizează în proiectul de ordin. Prețul de pornire a licitației se va determina prin raportarea valorii totale estimate a lucrărilor suplimentare de dezvoltare, la care se adaugă valoarea studiului de soluție global, exprimate în lei fără TVA, la capacitatea totală solicitată de utilizatori pentru alocare, exprimată în MW. Utilizatorii care au primit de la operatorul de rețea confirmarea înregistrării cererii de alocare de capacitate vor avea obligația de a constitui o garanție de participare la licitație.

Garanție pentru racordare

În situaţia emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru consum mai mare de 1 MW la locul de consum respectiv, operatorul de reţea poate solicita, prin avizul tehnic de racordare, ca utilizatorul să constituie o garanţie financiară în favoarea sa, dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, conform proiectului de ordin al ANRE. Valoarea garanţiei reprezintă un procent de 5 % din valoarea tarifului de racordare.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.