AcasăEconomieFirmele de asigurări, puse la punct de CCR. Tarifele din service-uri nu...

Firmele de asigurări, puse la punct de CCR. Tarifele din service-uri nu sunt un motiv pentru neplata despăgubirilor RCA

Decizia CCR privitoare la referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind RCA desființează, o dată pentru totdeauna, pretextul tarifelor din service-uri folosit de firmele de asigurări pentru a nu achita daunele din dosare. Astfel, Curtea a decis că unitatea reparatoare are dreptul de a utiliza propria valoare a orei de manoperă afișate, prezumtivii beneficiari ai serviciilor auto fiind liberi să aleagă un alt cocontractant, dacă valoarea ar fi disproporționată.

Publicată în Monitorul Oficial abia la începutul acestei luni, Decizia CCR referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind RCA pune capăt definitiv scandalului în jurul tarifelor din service-uri, reclamate frecvent de firmele de asigurări. În fapt, invocarea tarifelor prea mari era motivul principal pentru care companiile de asigurări refuzau să achite despăgubirile din dosarele de daune, chiar dacă ulterior, când dosarele ajungeau în instanță, judecătorii decideau în favoarea service-urilor în peste 90% din cazuri. Culmea este că această excepție de neconstituționalitate a fost ridicată de avocații falimentarei companii City Insurance, care au arătat că reglementarea potrivit căreia unitatea reparatoare „poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată” permite stabilirea în mod arbitrar și abuziv de către unitățile reparatoare a unui preț pe oră de manoperă mult peste prețurile de referință din piața specifică. Mai mult, aceștia au susținut că legiuitorul lasă la totala dispoziție a unității reparatoare să opteze pentru una „sau” pentru alta dintre modalitățile de stabilire a valorii reparației, și anume fie folosind sistemele de evaluare specializate, fie prin documente emise, în condițiile legii, în care unitatea reparatoare își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată, redactare ce conferă textului de lege criticat un caracter neconstituțional, întrucât nu se prevede criteriul legal de stabilire a cuantumului orei de manoperă.

Prețuri abuzive?

Totodată, reprezentanții legali ai falimentarei City Insurance au arătat că, în ceea ce privește pretinsa încălcare a art. 44 alin. (2) din Constituție coroborat cu art. 1 din Protocolul adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, aceasta este dedusă din împrejurarea că sunt favorizate unitățile reparatoare care, invocând principiile pieței libere, stabilesc prețuri arbitrare și abuzive în relația contractuală directă cu persoana prejudiciată, în detrimentul societăților de asigurare, al căror patrimoniu este mai puțin ocrotit de legiuitor. În replică, CCR a subliniat că avocații City Insurance critică opțiunea legiuitorului de a conferi o marjă de acțiune unităților reparatoare, care își pot utiliza propria valoare a orei de manoperă, ceea ce nu reprezintă însă o veritabilă critică de neconstituționalitate. ”Împrejurarea că unitatea reparatoare auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișate corespunde principiului libertății economice și al liberei circulații a serviciilor, prezumtivii beneficiari ai serviciilor auto fiind liberi să aleagă un alt cocontractant, în măsura în care consideră că valoarea manoperei este disproporționată”, se precizează în Decizia CCR.

Dreptul de a alege

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România conferă persoanei prejudiciate dreptul ca, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa, pentru efectuarea reparației, oricărei unități reparatoare auto, fără nicio restricție sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unității reparatoare auto, care ar putea să îi influențeze opțiunea, semnalează CCR. ”Totodată, în situația constatării unor eventuale neregularități sau abuzuri din partea unităților reparatoare auto (cu privire la stabilirea valorii proprii a orei de manoperă Curtea a apreciat că acestea pot fi sancționate prin mecanisme instituite la nivel legal, preponderent de natură jurisdicțională, dar și prin sesizarea instituțiilor cu atribuții în acest domeniu (spre exemplu, Consiliul Concurenței sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor), care pot interveni pentru remedierea neregularităților/abuzurilor constatate”, se mai arată în Decia CCR de respingere a excepției de neconstituționalitate ridicată de Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.