AcasăEconomieConsecințele jocului de ping-pong cu Ministerul Turismului. Dezastru după controlul Curții de...

Consecințele jocului de ping-pong cu Ministerul Turismului. Dezastru după controlul Curții de Conturi

Schimbări succesive, ca să se piardă urma banilor

Reorganizarea repetată și pasarea sectorului Turismului de la un minister la altul au făcut că, în actele contabile ale ultimei forme a acestuia, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, să se constate un adevărat haos. Deliberat sau nu, acest haos cuprinde prejudicii însemnate la bugetul de stat, cu milioane de lei dispăruți fără urmă și debite neîncasate, depistate la verificările Curții de Conturi.

Controalele Curții de Conturi la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2022 au constatat denaturări cu efect semnificativ și generalizat asupra situațiilor financiare. Astfel, activele curente au fost supraevaluate cu suma de peste 89 milioane de lei, fiind înregistrate în mod eronat plăți de indemnizații pentru misiunile economice din străinătate, precum și debite de recuperat la data de 31.12. 2022 de la societăți organizatoare de târguri internaționale, fără ca ministerul să prezinte conținutul operațiunilor economico-financiare care le-au generat și confirmările de sold.

Totodată, au fost subevaluate creanțe în sumă de peste 10 milioane de lei prin neînregistrarea în evidența contabilă a unei datorii de circa 6,7 milioane lei, sumă stabilită în baza deciziilor de recuperare emise de entități subordonate ale ministerului către beneficiarii de programe de finanțare a IMM-urilor pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în contractele de finanțare. La fel, au fost scăzute în mod eronat din evidența contabilă creanțe de 3,6 milioane de lei fără ca aceste sume să fie recuperate de la beneficiarii programelor de finanțare pentru IMM-uri, care nu și-au respectat obligațiile contractuale. Potrivit Curții de Conturi, abaterile s-au manifestat pe fondul aplicării eronate a cadrului normativ incident, a inexistenței unei monografii contabile aplicabile tuturor entităților subordonate și a unei proceduri privind activitatea Biroului de promovare comercială economică din străinătate, precum și a aplicării incomplete a control intern managerial pentru asigurarea respectării prevederilor legale referitoare la prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț.

Haosul reorganizărilor

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului s-a înființat în 2021 ca urmare a organizării prin divizare parțială a Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului și prin preluarea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalul din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțul exterior.

”Atragem atenția asupra disfuncționalităților din activitatea ministerului provocate de frecventele reorganizări. Atribuțiile și patrimoniul acestui minister de la înființare în decurs de doi ani au fost deținute de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, instituție care a funcționat până la data de 28/12/2020, când a fost reorganizată prin divizare parțială în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. În anul 2022, o parte din atribuțiile și activitățile Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (investițiile străine și comerțul exterior) au fost preluate de Agenția română pentru investiții și comerț exterior, instituție înființată în 2022 în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului. Aceasta a condus la schimbări ale programului informatic de contabilitate, fără a se asigura integritatea datelor din sistemul de contabilitate utilizat anterior, preluări de solduri privind elemente patrimoniale incomplete, fără a se cunoaște componența și istoricul acestora și fără a fi urmate de inventarierea lor, cu efecte directe asupra realității situațiilor financiare încheiate la 31/12/2022”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Active inexistente

Inspectorii Curții de Conturi au mai depistat o înregistrare nejustificată în contabilitate a sumei de 4,5 milioane lei, reprezentând contravaloarea unui program informatic pentru activități în domeniul turismului, care, în fapt, nu a fost preluat la înființare de la Ministerul Economiei. O neregulă gravă constatată de Curtea de Conturi a fost supraevaluarea cheltuielilor cu suma de 1,8 milioane lei, care reprezenta plăți efectuate către o societate pentru un contract de prestări servicii cu organizarea participării operatorilor economici la un târg internațional, însă instanța a anulat procedura de achiziție a serviciilor aferente. Ministerul nu a întreprins măsuri pentru analiza și clarificarea cauzelor și împrejurărilor care au generat obligațiile respective de plată în scopul stabilirii răspunderii și inițierii de mersul de recuperare după caz a sumelor achitate, susține Curtea de Conturi.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.