AcasăEconomieComisia Europeană bagă în faliment orașele din România

Comisia Europeană bagă în faliment orașele din România

Românii, și cu gunoaie, și cu banii luați

Guvernul a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene să plătească peste două milioane de euro penalități și sume forfetare Comisiei Europene pentru nerespectarea ordinului de închidere a tuturor celor 68 de depozite neconforme de deșeuri din țară. Banii vor fi recuperați din bugetele orașelor din țară, care, pe fondul austerității instituite de la centru, vor intra în faliment.

Orașele României, care nu au respectat ordinul de la UE de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri, vor fi acum obligate să plătească sume de peste două milioane de euro, probabil despăgubiri morale pentru Comisia Europeană. În absența terenurilor disponibile și care să se preteze la astfel de activități, municipalitățile s-au aflat în imposibilitatea de a construi alte depozite de deșeuri.

Ca urmare a faptului că România nu a închis toate cele 68 de depozite neconforme de deșeuri, a fost declanșată procedura de infringement privind neexecutarea hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la data de 18.10.2018 în cauza C- 301/17, Comisia Europeană împotriva României, vizând depozitele de deșeuri. Procedura scrisă a fost finalizată în data de 29.09.2022, iar în data de 14 decembrie 2023, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat hotărârea în cauza C-109/22 prin care obligă România la plata către Comisia Europeană a unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 600 de euro pe depozit de deșeuri și pe zi de întârziere în aplicarea măsurilor necesare pentru a se conforma Hotărârii din 18 octombrie 2018, plata către Comisia Europeană a unei sume forfetare în cuantum de 1.500.000 de euro, precum și plata cheltuielilor de judecată, se artă în expunerea de motive a unui proiect de ordonanță de urgență, elaborate de Ministerul Mediului.

Autoritățile locale, în culpă

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, sancțiunile pecuniare aplicate statului român de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene se acoperă de către Ministerul Finanțelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, primarii, președinții de consilii județene, consiliile județene, prin aparatele proprii de specialitate, sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București, prin aparatul de specialitate al primarului general al municipiului București, au atribuții și responsabilități privind desfășurarea activităților de depozitare a deșeurilor, în ceea ce privește construcția de depozite de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor și delegarea operării serviciului de depozitare unui operator economic. Totodată, autoritățile locale sunt obligate să ia măsuri ca atât costurile prevăzute pentru construirea și exploatarea unui depozit de deșeuri municipale, cât și costurile estimate pentru închiderea și monitorizarea post închidere a depozitului, respectiv costurile pentru fondul de închidere, precum și garanția financiară de mediu să fie acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deșeu în acel depozit.

”În situația în care depozitul în operare atinge pragul de 75% din capacitatea proiectată, autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsuri pentru deschiderea unui depozit de deșeuri municipale, conform cu cerințele legislației specifice” arată Ministerul Mediului.

Românii plătesc

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, responsabilitatea plății sumelor forfetare și a penalităților cominatorii care decurg din condamnarea statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru depășirea valorilor-limită pentru nefinalizarea procedurilor de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme, care fac obiectul Cauzei C- 301/17, vor fi transferate către unitățile administrativ-teritoriale. Astfel, pentru depozitele neconforme clasa „b” din zona urbană, sumele acoperite de către Ministerul Finanțelor se recuperează de la unitățile administrativ-teritoriale titulare ale obligațiilor de mediu, în termen de 12 luni și se constituie titlu executoriu la bugetul local. Pentru depozitele neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase, sumele acoperite de către Ministerul Finanțelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat, se recuperează la bugetul de stat de la operatorii economici titulari ai obligațiilor de mediu, în termen de 12 luni. De asemenea, proiectul de act normativ reglementează faptul că în situația în care, la data emiterii ordonanței de urgență a Guvernului, statul român și/sau Administrația Fondului pentru Mediu a cheltuit sume pentru închiderea depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-109/22, acestea se constituie titlu executoriu la titularii obligațiilor de mediu și se recuperează de la aceștia în termen de 12 luni.

author avatar
Claudia Marcu Jurnalist
Este jurnalistă din anul 1994, absolventă a Facultății de Filosofie și Jurnalism, și a profesat la ziarele Monitorul de București, Gardianul, Cotidianul, Gândul, Ring etc., iar din 2019 până în prezent, la ziarul Național.
2.131 afisari