Ai o poveste fotografii, sau materiale audio/video care crezi ca merita sa fie publicate?
Scrie-ne pe pont[@]national.ro (fara [ ]) sau completeaza formularul de AICI!
Home » News » Ofertă publică de cumpărare CEMACON S.A

Ofertă publică de cumpărare CEMACON S.A

Autor:

ANUNŢ

 

Privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare

a acţiunilor emise de CEMACON S.A. la preţul de 0,34 LEI /acţiune

Decizia A.S.F. nr.307/01.03.2017

logo 720x213 Ofertă publică de cumpărare CEMACON S.A

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE DOCUMENTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA


Emitent:

Societatea CEMACON S.A., denumită în continuare “Emitent“, societate pe acţiuni, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.48, Clădirea Silver Business Center, etaj 1, jud. Cluj,  înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J12/2466/2012 şi având codul unic de înregistrare 677858.

Capitalul social al Emitentului este de 11.399.021,80 Ron, reprezentând 113.990.218 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune, fiecare acţiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitatea al Emintentului este ”Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă”. (cod CAEN 2332 ).

Structura acţionariatului la data de 09 Februarie 2017 se prezintă astfel :

Nr. crt. Denumire deţinător Număr deţineri Procent (%)
1 S.C. Dedeman S.R.L. loc. Bacău jud. Bacău 33.057.163 29,000000
2 Business Capital For Romania-Oportunity Fund Cooperatief U.A. loc. Amsterdam NLD 37.616.768 32,999997
3 SC Consultanta Andrei&Andrei SRL loc. Arad jud. Arad 17.586.728 15,428278
4 S. CIT Resources S.A. loc. Bucureşti jud. Sector2 12.454.949 10,926331
5 Pers. Juridice 4.537.039 3,980200
6 Pers. Fizice 8.737.571 7,665194
  TOTAL 113.990.218 100

 

Ofertant:

Ofertantul în cadrul Ofertei este CEMACON S.A., denumită în continuare “Ofertant“, societate pe acţiuni, cu sediul social în jud. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 48, Clădirea Silver Business Center, etaj 1, Cluj-Napoca, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J12/2466/2012 şi având codul fiscal: 677858.

Capitalul social al societăţii este de 11.399.021,80 Ron, reprezentând 113.990.218 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/ acţiune, fiecare acţiune conferind drepturi egale.

Structura acţionariatului la data de 09 Februarie 2017

Nr. crt. Denumire deţinător Număr deţineri Procent (%)
1 S.C. Dedeman S.R.L. loc. Bacău jud. Bacău 33.057.163 29,000000
2 Bunsiness Capital For Romania-Oportunity Fund Cooperatief U.A. loc. Amsterdam NLD 37.616.768 32,999997
3 SC Consultanta Andrei&Andrei SRL loc. Arad jud. Arad 17.586.728 15,428278
4 S. CIT Resources S.A. loc. Bucureşti jud. Sector2 12.454.949 10,926331
5 Pers. Juridice 4.537.039 3,980200
6 Pers. Fizice 8.737.571 7,665194
  TOTAL 113.990.218 100


Oferta:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziţionarea unui pachet de până la 5.699.511 acţiuni emise de CEMACON S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 5% din totalul capitalului social al Emitentului.

Achiziţia de acţiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare  Acţionarilor nr. 1, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 506 din data de 15.02.2017, având drept scop distribuirea către directorii Societăţii.

Preţul:

Preţul ofertei este de 0,34 lei/acţiune. (“Preţul de Ofertă”)

Preţul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificări şi a Regulamentului A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificări.

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, jud.  Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiţii financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acţionând ca Intermediar.

Perioada de derulare a Ofertei va fi de 15 zile lucrătoare, între data de 07.03.2017 şi 27.03.2017.

Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul BT CAPITAL PARTNERS  („Intermediarul”), societatea de servicii de investiţii financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.cemacon.ro şi website-ul BVB (www.bvb.ro)     

Comenteaza pe Facebook


Ziarul National
Recomandarile zilei 21-03-2019
 
Multumim pentru apreciere!
NU, multumesc!