Ai o poveste fotografii, sau materiale audio/video care crezi ca merita sa fie publicate?
Scrie-ne pe pont[@]national.ro (fara [ ]) sau completeaza formularul de AICI!
Home » News » CONVOCARE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FROTTIEREX S.A.

CONVOCARE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FROTTIEREX S.A.

Autor:

22554867 2242729059286659 5351947184411049133 n 720x250 CONVOCARE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FROTTIEREX S.A.

 

Societatea FROTTIEREX S.A.

București, B-dul. Lacul Tei nr. 17, sector 2

Nr. O.N.R.C.  J40/21/1991

CUI RO1073

CONVOCARE

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor FROTTIEREX S.A.

 

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile („Legea nr. 31/1990”), precum și în temeiul dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Actul Constitutiv al FROTTIEREX S.A. (denumită în cele ce urmează “Frottierex” sau “Societatea”), persoană juridică română de drept privat cu sediul social în municipiul București, B-dul. Lacul Tei nr. 17, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/21/1991, având CUI RO 1073, domnul STĂNILĂ EMIL, în calitate președinte al Consiliului de Administrație, convoacă

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de 20 mai 2019, ora 14,00, la sediul social al Societății din municipiul București, B-dul. Lacul Tei nr. 17, sector 2.

În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogramează pentru a doua zi, respectiv în data de 21 mai 2019 ora 12,00, în acelaşi loc.

Ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

 

ORDINE DE ZI

  1. Schimbarea formei juridice a Societății din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată;
  2. Modificarea actului constitutiv al Societății cu privire la:
  • structura acționariatului, în raport de intervenirea Contractului de vânzare – cumpărare de acțiuni autentificat sub nr. 1250 din data de 04.03.2019, de către dna notar Ioana Cristina Peneș din cadrul Societății Profesionale Notariale Justus;
  • forma juridică a Societății, ca urmare a votului exprimat cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și actualizarea Actului constitutiv în raport de dispozițiile legale incidente în cazul societăților cu răspundere limitată;
  • conducerea și administrarea Societății, ca urmare a adoptării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 17 mai 2019 și actualizarea Actului constitutiv în raport de dispozițiile legale incidente în cazul societăților cu răspundere limitată.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la data publicării Convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au dreptul să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor până la data de 18 Aprilie 2019, zi stabilită ca dată de referință.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale, în care să se menționeze limitele mandatului acordat mandatarului. Împuternicirile pot fi trasnmise în original la sediul Societății sau în format electronic, prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Corespondența electronică se tranmite la adresa de e-mail secretariat@frottierex.ro cu menționarea faptului că materialul transmis se referă la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20 mai 2019.

 

STĂNILĂ EMIL

Președinte al Consiliului de Administrație

al FROTTIEREX S.A.

     

Comenteaza pe Facebook


Ziarul National
Recomandarile zilei 24-05-2019
 
Multumim pentru apreciere!
NU, multumesc!